کتاب سایبان شهر_25 آبان

در دومین روز هفته کتاب مراسم آئینی در پیش است.

سایبان شهر در این روز با اجرای مراسم آئینی در نظر دارد به منظور پوشش دادن جنبه های مذهبی که از مجموعه اهداف کلی تهران با تو به شمار می رود شرایطی را فراهم آورد تا معرفی هفته کتاب به گونه ای متفاوت برگذار شود.

طی برنامه معرفی هفته کتاب و کتابخوانی دنبال خواهد شد و پرده خوانی نیز از جمله فعالیت هایی است که در این برنامه گنجانده شده است.

بدین ترتیب میتوان از تلفیق مراسم آئینی و کتابخوانی نهایت نگاهی تازه به کتابخوانی را تجربه کرد.

همکاران ما

  •  
     
     
    logo2

خبرنامه ایمیلی

کاربران آنلاین

در حال حاضر 13 میهمان و بدون عضو در حال بازدید از سایت هستند